O rezidenci Valcha

Historie Rezidence Valcha sahá velmi daleko do minulosti. V Sušici v tomto místě stála už v dobách bitvy na Bílé hoře r. 1620 valcha, kde se z vlákenných materiálů vyráběla plst.  V letech 1896-7 byla valcha přestavěna na válcový mlýn. V letech 1918-20 došlo k navýšení výrobní části mlýna a modernizaci navazující mlynářské vily.

K poslední historické stavební úpravě objektu došlo v letech 1932-34, kdy tehdejší majitelé osadili industriální Francisovu turbínu, a celý mlýn přestavěli na strojní válcový mlýn.

V poválečných letech byla odstraněna původní pozdně secesní fasáda a mlýn se začal využívat k mletí kukuřice, k čemuž sloužil až do 90.let minulého století.

Následně mnoho let chátral až do roku 2018, kdy se noví majitelé rozhodli vdechnout zničené budově nový život. Ve spolupráci s památkovým ústavem zrealizovali velmi náročnou přestavbu tohoto objektu na apartmánovou rezidenci s důrazem na zachování původních historických prvků.

Residence Valcha